SUKIPT KEMBALI!!

Selamat datang ke Laman Web Rasmi SUKIPT 2024. Ayuh sertai SUKIPT Edisi ke-6 yang akan berlangsung dari 6 hingga 14 September 2024 di Universiti Utara Malaysia, Sintok, Kedah
Hari lagi
Surat Jemputan Penyertaan
Fast Fact SUKIPT 2024
Penginapan SUKIPT 2024
Terbuka - Tender Pakaian Rasmi SUKIPT 2024

IMBASAN SUKIPT 2022

qxio-quote
  • qxio-ios-star
  • qxio-ios-star
  • qxio-ios-star
  • qxio-ios-star
  • qxio-ios-star
“SUKIPT sebahagian usaha Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) untuk membangunkan dan memajukan lagi sukan di peringkat IPT, kebangsaan dan antarabangsa secara bersepadu.”
Anjuran
Anjuran
Tuan Rumah
Dengan Kerjasama
//